Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

PAR NORĒĶINIEM UN IZMAKSĀM

PAR ATKRITUMU
IZVEŠANU

PAR LĪGUMA SLĒGŠANU UN IZMAIŅĀM LĪGUMĀ

PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU UN CITIEM PAKALPOJUMIEM

Vai varu samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu visu gada maksu uzreiz?

Jā, tāda iespēja pastāv.  Gada beigās katrs klients saņem atkritumu izvešanas  kalendāru – grafiku, kurā ir noteikta arī provizoriskā gada summa par nākamo gadu. Šī provizoriskā summa var mainīties, ja gada laikā klientam  ir bijis papildu atkritumu apjoms, pieteikts papildu pakalpojums vai tiek mainīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Šādā gadījumā nākamā gada sākumā starpība ir jāpiemaksā.

Kā es saņemšu rēķinu, ja man nav ne e-pasta?

Klientiem (privātpersonām), kas līgumā nav norādījuši savu e-pasta adresi,  ikmēneša rēķini netiek sūtīti. Vienreiz gadā tiks izsūtīts kalendārs – grafiks ar Latvijas Pasta starpniecību, piemērojot pasta izdevumus.

Kāpēc par papīra rēķiniem tiek piemērota samaksa?

Klientam vienmēr ir iespēja saņemt elektroniskos rēķinus, par kuriem papildu maksa netiek piemērota.

Papīra rēķini ir videi nedraudzīgs risinājums, kas rada arī papildu izmaksas un laika patēriņu (papīrs, drukāšana, aploksne, pasta starpniecība rēķina nosūtīšanai).

Vai iespējams saņemt atsevišķu rēķinu manam dzīvoklim daudzdzīvokļu namā?

Nē, jo “AAS Piejūra”  rēķinu izraksta tikai tiešajam līgumslēdzējam – namu apsaimniekotājam.

Kāpēc dažos mēnešos rēķins ir lielāks nekā citos?

Ir vairāki iemesli, kādēļ rēķins var būt lielāks:

  • mēnesī ir bijis vairāk nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas reižu nekā grafikā ieplānots (tas atkarīgs no nedēļas dienu skaita vienā mēnesī. Piemēram, ir mēneši, kuros ir  5 otrdienas)
  • atkritumu izvešanas reizē bijis vairāk atkritumu nekā konteinera tilpums jeb atkritumu tvertne bijusi pārpildīta vai tai blakus ir novietoti maisi ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Ja blakus konteineram ir novietoti, piemēram, būvgruži, lielgabarīta atkritumi, elektronika ( kas nav sadzīves atkritumi), tad šoferis fiksē šo situāciju, bet  šādi atkritumi netiek izvesti.
Kāpēc var mainīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs?

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa  izmaiņas līguma darbības laikā ir iespējamas tikai atsevišķos, stingri noteiktos gadījumos:

  • ja mainās nodokļu likmes, t.sk. dabas resursu nodokļa (DRN) likme, PVN likme, atkritumu noglabāšanas tarifs poligonos;
  • ja mainās transporta degvielas cenas;
  • cena tiek pielīdzināta atbilstoši valsts inflācijas koeficientam;
  • ja notiek būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas maina pakalpojuma sniedzēja pienākumus.

Vienīgā izeja no šī sadārdzinājuma ir atkritumu šķirošana un radīto atkritumu daudzuma samazināšana, jo par šķiroto atkritumu – pārstrādājamo iepakojumu, papīra un stikla – izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. No šī gada arī iespējams bez maksas nodot lietotu, bet vēl lietojamu tekstilu un apavus.

Cikos tiks iztukšots mans atkritumu konteiners?

Pēc līguma nosacījumiem konteineram ir jābūt pieejamam iztukšošanai no plkst. 8.00 visas dienas garumā, taču precīzu iztukšošanas laiku noteikt nav iespējams – to var ietekmēt gan papildu darba apjoms, gan laika apstākļi, gan arī remontdarbi un citi neplānoti notikumi.

Vai atkritumu izvešana notiks arī svētkos, vai brīvdienās?

Ja atkritumu izvešana, kas norādīta sadzīves atkritumu izvešanas kalendārā, iekrīt svētku dienā, tā notiks pēc plānotā grafika. Ja tomēr izvešana  nav nepieciešama, aicinām to atteikt savlaicīgi – iepriekšējā darbdienā līdz plkst. 12.00.

Izmaiņu gadījumā gan jāņem vēra arī katras pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās minimālās atkritumu izvešanas  reizes. Ja klientam jau šobrīd līgumā ir izvēlēts minimālais apkalpošanas grafiks, tad pavisam atcelt izvešanu nav iespējams, bet, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru, var vienoties par  izvešanas  pārcelšanu uz citu iespējami tuvāko dienu.

Kāpēc “AAS Piejūra” darbinieki neiet pakaļ manam konteineram pagalmā?

Pēc līguma nosacījumiem klientam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners izvešanas dienā no plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā ārpus nožogotām teritorijām,  kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību. “AAS Piejūra” darbiniekiem nav tiesību ieiet svešā privātīpašumā.

Vai izvešanas reizē tiks savākti arī tie atkritumi, kas būs nolikti blakus konteineram?

Izvešanas reizē pie konteinera blakus novietoti nešķiroti sadzīves atkritumi maisos tiks savākti par papildu samaksu. Nedrīkst novietot elektropreces, būvgružus utt., jo tie nav nešķiroti sadzīves atkritumi.

Kāpēc par neizliktu konteineru jāmaksā kā par pilnu un izvestu. Ko darīt, lai par to nebūtu jāmaksā?

Katras adreses ieplānošana prasa laiku un darba resursus, jo tiek saplānots maršruts, aprēķināts degvielas patēriņš, kā arī maršruta ilgums. Katram konteineram tiek speciāli braukts pakaļ, bet, ja tas nav izlikts, izdevumi  tomēr ir radušies. Tos jāsedz klientam.  Ja izvešana nav nepieciešama, to var atcelt iepriekšējā darba dienā līdz plkst. 12:00, elektroniski atsūtot e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv vai zvanot klientu apkalpošanas centram pa tālr. 63123306.

Izmaiņu gadījumā gan jāņem vēra arī katrā pašvaldībā saistošajos noteikumos noteiktās minimālās atkritumu apkalpošanas reizes. Ja klientam jau šobrīd līgumā ir izvēlēts minimālais apkalpošanas grafiks, izvešanu ir iespējams tikai pārcelt uz citu iespējami tuvāko dienu.

Kā veikt izmaiņas konteinera izvešanas grafikā?

Ir vairākas iespējas, kā rīkoties:

Sūtot informāciju uz e-pasta adresi info@piejuraatkritumi.lv vai zvanot pa tālr. 63123306, obligāti norādot līguma numuru un pilnu adresi, kur atrodas konteiners.

Uzmanību!

Svarīgi to izdarīt ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izvešanas datuma līdz plkst. 12.00.

Kā varu noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu?

Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt:

Kā rīkoties, ja nepieciešamas izmaiņas līgumā?

Ja nepieciešams mainīt līguma nosacījumus, piemēram:

  • veikt izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā
  • labot kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasta adresi, u.tml.)
  • mainīt konteinera atrašanās adresi;
  • pārtraukt līgumu,

lūdzam sūtīt ziņu uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv , zvanīt pa tālr. 63123306, vai personīgi ierasties birojā.

Vai līgums ir jāpārslēdz katru gadu?

Nē, noslēgtie līgumi ir beztermiņa un nav jāpagarina.

Man ir vairāki īpašumi –vai par katru ir jāslēdz atsevišķs līgums?

Līgums parasti ir  viens,  taču svarīgi, lai visās adresēs notiktu likumam atbilstoša atkritumu apsaimniekošana.

Vai man ir jāslēdz līgums, ja pakalpojums nepieciešams tikai sezonā, piemēram, vasarā?

Jā, ja to paredz  pašvaldības, kurā atrodas jūsu īpašums,  saistošie noteikumi.

Kur iegādāties sadzīves atkritumu maisus?

Maisus var iegādāties SIA “AAS Piejūra” birojos Talsos un Tukumā, kā arī citās tirdzniecības vietās.

Marķētie maisi

Kur nodot lielgabarīta atkritumus?

Lai atbrīvotos no mēbelēm un citiem nestandarta atkritumiem, tie jānogādā kādā no SIA “AAS Piejūra” pārkraušanas šķirošanas stacijām – Tukumā, Jūrmalā, Kandavā, Rojā vai poligonā “Janvāri”. Atkritumus iespējams arī nodot, pasūtot konteineru, Big-Bag maisu.

Vai iespējams pieteikt dalīto atkritumu vākšanas konteineru privātmājā ārpus Tukuma un Talsu pilsētām?

Šobrīd šāds pakalpojums netiek piedāvāts. Pakalpojums pieejams privātmāju klientiem Talsu un Tukuma pilsētās, kuriem noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineriem.

Pašreiz iedzīvotājiem citās vietās dalīto atkritumu vākšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta publiskajos dalīti vākto atkritumu konteineru laukumos.

Skip to content