Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

NOSLĒGT LĪGUMU

SIA “AAS “PIEJŪRA”” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātpersonām un juridiskām personām, ievērojot pašvaldības saistošo noteikumu prasības un ar pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumus.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu pamatā veido divas daļas – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldību lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Tarifu, ko saņem iedzīvotāji, ietekmē arī koeficients. Cilvēki izvešanas brīdī maksā par apjomu, bet atkritumu apsaimniekotājs atkritumu poligonā maksā par ievesto atkritumu svaru. Lai atkritumu apjomu pārvērstu svarā, atkritumu apsaimniekotājs nosaka koeficientu – viena kubikmetra atkritumu pieņemto svaru. Sadzīves nešķirotie atkritumi tiek regulāri svērti, pieaicinot pašvaldības pārstāvjus, lai pārliecinātos par šī koeficienta atbilstību realitātei un to pielāgotu.

PRIVĀTPERSONAS

PIEJŪRA birojos: Tukumā, Rīgas ielā 1 vai Talsos, A. Lerha – Puškaiša ielā 6.

Līdzi ņemot īpašumtiesības un personu apliecinošus dokumentus.

Aizpildot pieteikumu mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv  sadaļā NOSLĒGT LĪGUMU/PRIVĀTPERSONAS un parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu.

NOSLĒGT LĪGUMU

 • Iesūtot zemāk norādīto informāciju e-pastā: info@piejuraatkritumi.lv.
 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods
 • Adrese
 • Telefona numurs
 • E-pasts
 • Esošais vai vēlamais sadzīves atkritumu konteinera tilpums (140l; 240l; 1100l).
 • Vēlamais izvešanas biežums
 • Norādīt kādu no zemāk minētajiem variantiem:

– man šobrīd nav nešķirotu sadzīves atkritumu konteinera;

– man ir nešķirotu sadzīves atkritumu konteiners (personīgais);

– man ir nešķirotu sadzīves atkritumu konteiners (SIA “AAS “Piejūra””).

 

 • Norādīt līguma parakstīšanas  veidu:

– Ar drošu elektronisko parakstu;

–  Papīrā formātā, nosūtot pa pastu.

 

SIA “AAS “Piejūra”” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu  juridiskām  personām Talsu un Tukuma novados, ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības vides prasības un nozari regulējošos normatīvos aktus. Izvietosim klienta vajadzībām un iespējām atbilstošākos sadzīves atkritumu konteinerus un nodrošināsim savlaicīgu to iztukšošanu. Sadzīves atkritumu izvešanu veicam pēc iepriekš saskaņota grafika. Nepieciešamības gadījumā, nodrošinām arī  atkritumu izvešanu ārpus grafika.

JURIDISKAS PERSONAS

PIEJŪRA birojos: Tukumā, Rīgas ielā 1 vai Talsos, A. Lerha – Puškaiša ielā 6.

Līdzi ņemot uzņēmuma reģistrācijas apliecību un citus uzņēmuma rekvizītus

Aizpildot pieteikumu mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv  un parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu.

NOSLĒGT LĪGUMU

Iesūtot zemāk norādīto informāciju e-pastā: info@piejuraatkritumi.lv.

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Rekvizīti
 • Vārds, uzvārds (personai, kura parakstīs līgumu)
 • Amats (personai, kura parakstīs līgumu)
 • Telefona numurs
 • E-pasts
 • Faktiskā konteinera adrese
 • Esošais vai vēlamais sadzīves atkritumu konteinera tilpums (140l; 240l; 1100l)
 • Vēlamais izvešanas biežums
 • Norādīt kādu no zemāk minētajiem variantiem:

– man šobrīd nav nešķirotu sadzīves atkritumu konteinera;

– man ir nešķirotu sadzīves atkritumu konteiners (personīgais);

– man ir nešķirotu sadzīves atkritumu konteiners (SIA “AAS “Piejūra””).

 

 • Norādīt līguma parakstīšanas  veidu:

– Ar drošu elektronisko parakstu;

–  Papīrā formātā, nosūtot pa pastu.

Skip to content