Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 2021. gada beigās  pašvaldībām –  kapitāldaļu turētājām, iesniedza aprēķinātas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).
28.februārī, līdz ar pēdējo pašvaldības domes sēdi, tika pieņemts lēmums, mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stāsies spēkā  ar 2022. gada 1. aprīli.

Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,105 t. No 1. aprīļa tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,10243 t. Izmainoties  tilpuma/masas attiecībai, nedaudz tiks samazināta maksa par dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente. .
Savukārt no 1.aprīļa palielināsies nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa no 6,76 EUR (bez PVN) uz 9,33 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana)
  • izdevumiem par transporta pakalpojumiem
  • degvielas izmaksām.

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 18,09 EUR/m3 (ar PVN),

bet no 2022.gada 1. aprīļa – 20,96 EUR/m3 (ar PVN).

 

Iepriekš noslēgtie līgumi nav jāpārslēdz, apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs to darbību.

 

Skip to content