Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

Regulators apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi
jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu
nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “PIEJŪRA”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.
Jaunais tarifs ar DRN 78.36 EUR/t būs spēkā no 2022. gada 1.septembra līdz 2022.
gada 31. decembrim.


Tarifa darbības teritorija ir Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions (AAR), kas
ietver Jūrmalas, Talsu un Tukuma novadu pašvaldības.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” (SIA “AAS “PIEJŪRA””) sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz atkritumu poligonā „Janvāri” un uz
atkritumu poligona infrastruktūru attiecināmajās Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu
pārkraušanas-šķirošanas stacijās (PŠS).

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””  sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu var iepazīties šeit: https://www.sprk.gov.lv/events/no-1septembra-bus-nedaudz-augstaks-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifs
Atsauce uz publikāciju Latvijas Vēstnesī:  https://www.vestnesis.lv/op/2022/131.13

Skip to content