Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

Palielinoties sabiedrības izpratnei par atkritumu šķirošanu un pieprasījumam pēc tekstila dalītās vākšanas konteineriem, Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “ Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts, piedāvā tekstila šķirošanas iespējas savās pārkraušanas – šķirošanas stacijās un poligonā “Janvāri” . Speciālais konteiners apģērba, apavu un mājas tekstila dalītai vākšanai turpmāk pieejams Talsos, Tukumā, Kandavā un Rojā.
Tekstila šķirošanas konteineri pieejami publiskai lietošanai ikvienam iedzīvotājam, un tajos var ievietot visa veida apģērbu, apavus un mājas tekstilu. Lai tie būtu derīgi atkārtotā apritē, tostarp, pārstrādei un otrreizējai lietošanai, būtiski, ka sašķirotie tekstilizstrādājumi nav bijuši saskarsmē ar spēcīgām ķīmiskām vielām, tostarp motoreļļām, kā arī nav sadriskāti. Tiem jābūt sausiem un bez pelējuma.
Sašķiroto tekstilu konteineros jāievieto cieši aizsietā maisā. Kopā ar tekstilu nav šķirojami cita materiāla izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki, plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās rotaļlietas.
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs: “Šajā rudenī Tukuma un Talsu novadu iedzīvotājiem būs jāapgūst jauni šķirošanas veidi, jo būs vairāk iespēju šķirot atkritumus – uzņēmumi būs aicināti iesaistīties bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas pilotprojektā, skolu projektu papildinās nolietoto bateriju savākšana, bet jau no oktobra mūsu šķirošanas stacijās un poligonā “Janvāri” tiks uzstādīti konteineri tekstilam, sadarbībā ar mūsu ilggadējiem partneriem “Latvijas Zaļo Punktu” un “Eco Baltia vide”. Mēs pateicamies par iedzīvotāju interesi un vēlmi šķirot atkritumus un aicinām vēl aktīvāk izmantot piedāvātās šķirošanas iespējas, jo tikai tā ir iespējams veidot ilgtspējīgu vidi, samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu un ekonomēt finanses .”
Tekstila šķirošanas konteineri ir būtiska kopējās atkritumu šķirošanas sistēmas sastāvdaļa, ņemot vērā to, ka tekstila dalītā vākšana kļūst arvien aktuālāka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur tā obligāta būs no 2025.gada, savukārt Latvijā jau no 2023.gada.
Tekstila šķirošanas konteineri piejūras reģionā atrodas:
• Talsos, cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā;
• Rojā, Rojas pārkraušanas šķirošanas stacijā;
• Tukumā, Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā, Dienvidu ielā 1;
• Kandavā, Kandavas atkritumu pārkraušanas stacijā, Daigones ielā 20.
Joprojām Latvijā ik gadu aptuveni 3–5% no poligonos noglabājamā atkritumu apjoma veido tieši tekstila izstrādājumi – apģērbs, apavi, mājas tekstils, aksesuāri, kas izmesti sadzīves atkritumos. Vienlaikus Latvijas tirgū katru gadu nonāk 27 000 tonnas jauna un lietota apģērba jeb 14,3 kg apģērba uz vienu iedzīvotāju, arvien palielinot tekstiliju daudzumu, kas atrodas Latvijas iedzīvotāju skapjos un potenciāli draud kļūt par atkritumiem.
Vienlaikus tekstils atstāj būtisku negatīvo ietekmi uz vidi, jo tā ražošanā izmanto aptuveni 3500 ķīmisko vielu, no kurām 750 ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai, bet 440 – kā bīstamas videi. Sintētiskās šķiedras, no kurām ražo 60% tekstilizstrādājumu, sadalās aptuveni 200 gadu laikā. Tas nozīmē, ka ķīmiskās vielas ar laiku sāk izplatīties vidē, kā arī tekstils turpina palielināt poligonu kalnu.
Lai mazinātu apģērba, apavu un mājas tekstila nonākšanu poligonos un veicinātu, ka pēc iespējas lielāka daļa tekstiliju nonāk atkārtotā apritē, atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” uzsāk darbu pie tekstila šķirošanas sistēmas izveides Piejūras reģionā.

Skip to content