Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informē, ka, pamatojoties uz
23.11.2020 grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, poligonā “Janvāri” mainās tarifs atkritumu
apglabāšanai, kā rezultātā mainās kopējā Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cena
no 01.01.2023. – EUR 21,67 (ar PVN) par 1m3 nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā: https://likumi.lv/ta/id/319387-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma

Skip to content