Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA “PIEJŪRA”” (Reģ.nr.40003525848)  ORGANIZĒ JURISTA-IEPIRKUMU SPECIĀLISTA (PROF.KL.KODS – 261101) AMATA KANDIDĀTU ATLASES KONKURSU

DARBA PIENĀKUMI:

– Izstrādāt/sagatavot iepirkumu procedūru dokumentāciju (t.sk. piedalīties Iepirkumu komisijas darbā un protokolēt komisijas sēdes, organizēt iepirkumu līgumu noslēgšanas procesu, izvērtēt saņemtos piedāvājumus, konsultēt Iepirkumu komisiju ar iepirkumu procedūru organizēšanu saistītos jautājumos, veikt nepieciešamās iepirkumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un elektronisko iepirkumu sistēmā, sekot uzņēmuma organizēto iepirkumu procesu atbilstībai normatīvajiem aktiem);

– pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs un Administratīvajā rajona tiesā;

– pārraudzīt kapitālsabiedrības juridiskās lietas;

– veikt dokumentu izskatīšanu un precizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

– izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;

– sniegt atzinumus par kapitālsabiedrības izdoto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā saskaņot sagatavotos līgumus, u.c. dokumentus;

– kontrolēt rīkojumu, lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

– darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;

– pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

– atalgojumu 1433.25 EUR pirms nodokļu nomaksas;

–  nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

–  veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

– pastāvīgu darba vietu Tukumā.

PRASĪBAS:

– Augstākā izglītība tiesību zinātnēs (akadēmiskais/profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs vai akadēmiskais/profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs);

– vismaz divu gadu profesionālā pieredze publisko iepirkumu veikšanā;

– priekšrocība pretendentiem ar profesionālo darba pieredzi valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu iepirkumu procedūru organizēšanā;

– pieredze ar speciālajām programmām – Elektronisko iepirkumu sistēmu, IUB vadības sistēmu, uzņēmumu datu bāzi Lursoft;

– pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehnisko aprīkojumu;

– valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

– svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;

– teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

– spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;

– augsta atbildības sajūta;

– spēja strādāt komandā;

– spēja strādāt ar liela apjoma informāciju.

PIETEIKTIES:

– pieteikumu var iesniegt personīgi Rīgas ielā 1, Tukumā, vai sūtīt uz e-pastu: piejura@tukums.lv ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iepirkuma speciālista – jurista amatu”, līdz 2023.gada 10.septembrim;

– tālrunis informācijai: 26304664.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

– dzīves gaitas aprakstu (CV);

– motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esamību);

– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Skip to content