Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@tukums.lv

Poligonā “Janvāri” tuvojas noslēgumam bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecība. Šobrīd ir izbūvēti laukumi rūpnīcas darbības nodrošināšanai, bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojume un komposta uzglabāšanas nojume, bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas tuneļi un kopumā var jau šobrīd teikt, ka projekta ietvaros objektā nodotas un uzstādītas visas tehnoloģiskās iekārtas. Vēl rit pēdējie instalācijas un iekārtu uzstādīšanas darbi, lai uzsāktu to testēšanu. Testēšana tiek veikta pakāpeniski. Līdz šim veiksmīgi testēti perkolāta gāzes tuneļi. Marta beigās tiks uzsākta testēšana fermentācijas tuneļiem un sistēmām.

Šobrīd darbu izpilde jau ir vairāk nekā 90%, bet objektu plānots nodot ekspluatācijā saskaņā ar līguma nosacījumiem, t.i., jūlija mēnesī.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem un dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, tādējādi veicinot atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, kuru paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas  izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanu.

BNA projekta logo rinda

Skip to content