Sākums » Archive

Cenu pieaugums, palielinoties dabas resursu nodoklim

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informē, ka, pamatojoties uz 23.11.2020 grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, poligonā “Janvāri” mainās tarifs atkritumu apglabāšanai, kā rezultātā mainās kopējā Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cena no 01.01.2023. – EUR 21,67 (ar PVN) par 1m3 nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā: https://likumi.lv/ta/id/319387-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma

Lasīt tālāk