Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@tukums.lv

DOKUMENTI

1. Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi

Dokumenti ir izstrādes procesā

2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21);
  • atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
  • šķiroto materiālu pārstrāde (38.32).
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
  • līdz 2020. gadam – nav saņemts ne valsts, ne pašvaldības budžeta finansējums;
  • 2020. gada 28. decembrī – veikts pamatkapitāla palielinājums par EUR 1 245 670,00
6. Kapitālsabiedrības izstrādātie starpperiodu pārskati
8. Informācija par saņemtajiem/veiktajiem ziedojumiem, ziedošanas stratēģiju un kārtību

Sabiedrība nepieņem ziedojumus un neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

10. Informācija par valdes locekļiem un to atalgojumu
11. Atalgojuma politika
13. Par kārtību, kādā dzīvojamo māju pārvaldnieks piemēro administrēšanas izmaksas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “PIEJŪRA””
15. Dalībnieku sapulces
Skip to content