Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@tukums.lv

PAKALPOJUMI

SADZĪVES ATKRITUMI

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju un sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, tai skaitā par nepieciešamo infrastruktūru un tās darbību. (Atkritumu apsaimniekošanas likums, 16.pants).

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!

Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, un kas nav piemēroti otrreizējai pārstrādei.

Piemēram mājsaimniecības atkritumi ir

 • Virtuves atkritumi;
 • Netīrs, taukains iepakojums;
 • Slapjš, netīrs papīrs un kartons;
 • Saplīsis stikls un spoguļi;
 • Netīri, saplēsti tekstila izstrādājumi, audumi.

KONTEINERU TILPUMI

Klienti var izvēlēties atbilstošāko konteinera tilpumu:

Privātpersonām Juridiskajām personām

mazs konteiners

0,140 m3

0,180 m3

0,240 m3

lielais konteiners

1,100 m3

KONTEINERA UZSTĀDĪŠANA

Pirmreizējā konteinera uzstādīšana ir bez maksas.

Atkārtota konteinera uzstādīšana, piemēram, ja pakalpojums ir bijis pārtraukts un konteiners  noņemts, vai cita tilpuma konteinera uzstādīšana ir maksas pakalpojums –   12.10 EUR (ieskaitot PVN)

KONTEINERU DEZINFEKCIJA

Konteineru dezinfekcija ir maksas pakalpojums.

SADZĪVES ATKRITUMU  MARĶĒTIE MAISI

Privātmājās un viensētās, kur nav iespējams nokļūt ar specializēto transportu (un kur to paredz pašvaldību saistošie noteikumi)  jāslēdz līgums par nešķirotu sadzīves

atkritumu savākšanu MARĶĒTOS MAISOS.

Marķētie maisi nešķirotajiem sadzīves atkritumiem:

SIA “AAS “Piejūra”” birojos:

 • Tukumā, Rīgas iela 1
 • Talsos, Anša Lerha-Puškaiša iela 6 (1.stāvs)

SIA “AAS “Piejūra”” :

 • Kandavas pārkraušanas stacija, Daigones iela 20

MC degvielas uzpildes stacijās:

 • Tukums, Lielā iela 38A
 • Lapmežciems, Talsu šosejas 7/8 km
 • Engure, Jūras iela 116
 • Jaunpils, Bikstu/Remtes ceļu krustojums
 • Pienava, Liepājas šosejas 47.km
 • Stende, Brīvības iela 20A
 • Mērsrags, Lielā iela 81
 • Dundaga, Talsu iela 23

Lateva degvielas uzpildes stacijās:

 • Abavas pagasts, Mehāniskās darbnīcas
 • Valdemārpils, Raiņa iela 8B
 • Kolka, “Autosaimniecība”
 • Talsi, Laukmuižas iela
 • Kaltene, “Elzas 1”

DUS Talsu autotransports:

 • Talsi, Stendes iela 8

Citas vietas:

 • Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85
 • Engures tūrisma informācijas punkts, “Saieta nams”, Jūras iela 114

Marķētie maisi BIO atkritumiem:

SIA “AAS “Piejūra”” birojos:

 • Tukumā, Rīgas iela 1
 • Talsos, Anša Lerha-Puškaiša iela 6 (1.stāvs)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu pamatā veido divas daļas – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldību lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Tarifu, ko saņem iedzīvotāji, ietekmē arī koeficients. Atkritumu izvešanas brīdī klienti maksā par apjomu, bet atkritumu apsaimniekotājs poligonā maksā par ievesto atkritumu svaru. Lai atkritumu apjomu pārvērstu svarā, atkritumu apsaimniekotājs nosaka koeficientu – viena kubikmetra atkritumu pieņemto svaru. Sadzīves nešķirotie atkritumi tiek regulāri svērti, pieaicinot pašvaldības pārstāvjus, lai pārliecinātos par šī koeficienta atbilstību realitātei un to pielāgotu.

NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU MAKSA

VIENA KONTEINERA IZTUKŠOŠANAS REIZES MAKSA

+BILDE

 ATKRITUMU MAISU SAVĀKŠANAS MAKSA

Nešķirotu sadzīves atkritumu maiss (0,060 m3) 2.20 eur Bioloģiski noārdāmo atkritumu maiss (0,100 m3) 3.64 eur Būvniecības atkritumu BIG BAG maiss (1,100 m3) 186.59 eur Bioloģiski noārdāmo atkritumu BIG BAG maiss (1,100 m3) 77.79 eur

PAPILDU PAKALPOJUMU IZMAKSAS

+ BILDES (kīpera pakalpojumi, busa pakalpojumi , kravu svēršana  – no tiem, ko nosūtīju)

Skip to content