Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

PAKALPOJUMI

ŠĶIROTIE ATKRITUMI

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju un sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, tai skaitā par nepieciešamo infrastruktūru un tās darbību. (Atkritumu apsaimniekošanas likums, 16.pants).

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!

PUBLISKI PIEEJAMIE KONTEINERI DALĪTI VĀKTO  ATKRITUMU ŠĶIROŠANAI

INDIVIDUĀLI DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

DRĪKS MEST: - stikla pudeles - stikla burkas NEDRĪKS MEST: - stikla, keramikas un porcelāna traukus logu stiklu - spoguļstiklu - stikla eļļas pudeles - māla pudeles - neatbilstošu stikla iepakojumu, piemēram, dezodorantu un smaržu pudelītes

 

Jaukta iepakojuma konteiners

SIA “AAS “Piejūra”” piedāvā Talsu, Tukuma un Lapmežciema privātmāju iedzīvotājiem  individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojums paredz iespēju šķirot jaukto iepakojumu un stikla iepakojumu klientiem, kuriem noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineriem.  Uzsākot pakalpojuma izmantošanu savā privātmājā, AAS “Piejūra” piešķirs lietošanā vienu konteineru komplektu, ko iztukšo bez maksas.

TUKUMA, TALSU UN LAPMEŽCIEMA PAGASTA PRIVĀTMĀJĀS BEZ MAKSAS

Konteiners jauktajam iepakojumam 180l Konteiners stikla iepakojumam 180l
 Papīra un kartona iepakojums Stikla pudeles
Žurnāli, avīzes, bukleti, grāmatas, biroja papīrs Stikla burkas
 Sadzīves ķīmijas, šampūnu un citas cietās plastmasas pudeles
Kannas un kārbas
Dzērienu plastmasas pudeles
Plēves iepakojums
Metāla iepakojums (konservu kārbas un dzērienu skārdenes).

Atgādinām, ka apsaimniekotājs ir tiesīgs piemērot maksu par izvešanu (pēc nešķirotu sadzīves atkritumu tarifa, kas atbilst 180l tilpuma konteineram) gadījumā, ja SIA “AAS “Piejūra”” darbinieks konteinerā ievietoto saturu vismaz 5% apmērā vizuāli novērtē kā neatbilstošu, t.i.,

  • jauktā iepakojuma konteinerā atrodas citi atkritumu veidi, piemēram, nešķiroti sadzīves atkritumi, pārstrādei nederīgs materiāls, būvgruži, netīrs, slapjš iepakojums, stikls u.tml.
  • stikla konteinerā atrodas citi stikla izstrādājumi (stikla/keramikas/porcelāna trauki, logu stikls, spoguļstikls, stikla eļļas pudeles, māla pudeles, neatbilstoši stikla iepakojumi, piemēram, dezodorantu pudelītes, smaržu pudelītes u.tml.)
Skip to content