Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

PAKALPOJUMI

SADZĪVES ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu atkritumi ir:

  • mazas un lielas mājsaimniecības elektropreces
  • informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas
  • apgaismes ierīces
  • radio aparāti
  • televizori
  • videokameras
  • mūzikas sistēmas
  • citas iekārtas, kas darbojas ar elektrību vai baterijām.

Šīs iekārtas ir izgatavotas no daudziem dažādiem arī bīstamiem materiāliem un sastāvdaļām. Pamatā iekārtas sastāv no vairākiem kombinētiem pamatelementiem, piemēram shēmas plates, kabeļi un stieples, liesmas slāpētāju saturošas plastmasas, dzīvsudraba releji, tādas displeja iekārtas kā katodstaru lampas un šķidro kristālu ekrāni, akumulatori un baterijas, apgaismošanas ierīces, kondensatori utt. Pie videi nedraudzīgajām vielām šajās sastāvdaļās pieder atsevišķi smagie metāli (dzīvsudrabs, svins, kadmijs un hroms) un halogenētas vielas (hlorfluorogļūdeņraži, polihlorbifenili, polivinilhlorīdi un bromēti liesmas slāpētāji).

Nolietotas, neizkomplektētas sadzīves elektriskās un elektroniskās ierīces un iekārtas SIA “AAS “Piejūra”” darbības reģiona iedzīvotāji un uzņēmumi var nogādāt pārkraušanas – šķirošanas stacijās Tukumā, Jūrmalā, Kandavā, Rojā un poligonā “Janvāri”,  kur tās pieņem bez maksas.

Skip to content