SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” dalībnieki
  • Talsu novads
  • Tukuma novads
  • Jūrmalas pilsēta
 
Rekvizīti

Reģ.nr.: 40003525848
Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālr.nr.: + 371 63123306
E-pasts: [email protected]

Bankas rekvizīti: 
Banka: A/S “SWEDBANK” HABALV22
Konta numurs: LV50HABA0551021320784

Konts rēķinu apmaksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

LV81HABA0551044729333
SWIFT: HABALV2X
Tālr.nr.: +371 63123306
E-pasts: [email protected]

Paraksttiesīgā persona:   valdes loceklis Ēriks Zaporožecs